Produktioner

Webbsida

Under 2018 lanserade vi en ny webbplats för Glasögonmagasinet där fokus låg på konvertering i form av bokningar av synundersökningar. 
Ett levande innehåll på en webbplats är viktigt för att kunden ska känna sig delaktig i nyheter och förändringar, vilket gör att vi hela tiden jobbar med förnyelse och framtagning av bild och text för att skapa en bra, användarvänlig webbplats.

SEO

Under vårt samarbete har vi kontinuerligt arbetat med SEO (Search Engine Optimization) för Glasögonmagasinet/Optikkällaren där vi ser på kundernas sökbeteende och säkerställer att vi hamnar högt upp på alla organiska sökningar på Google.

Sociala medier

Vi arbetar med en satt strategi för varje år som består av fyra kampanjperioder där varje kampanj riktar sig mot en specifik målgrupp med ett specifikt budskap. Inför varje kampanj tar vi fram innehåll i form av film och bild som sedan annonseras ut via sociala medier, där vi initialt fokuserar på varumärkesbyggande för att i slutet på kampanjen driva bokningar till butikerna i landet.

Google Ads

Här arbetar vi kontinuerligt med löpande sökordsoptimering via Google Ads för att säkerställa Glasögonmagasinets/Optikkällarens position på marknaden. En essentiell del av en stark digital närvaro för alla företag och verksamheter.