Destination Halmstad ville ta sin närvaro på sociala medier till nästa nivå med målsättningen att uppmärksamma Halmstad som resedestination och på så sätt driva turismen till staden under sommaren 2019.

Tillsammans med Destination Halmstad lade vi upp en kampanjplan med fem olika kampanjer, alla med olika fokusområden för att på så sätt visa upp stadens breda utbud av aktiviteter, evenemang, kultur och mycket mer. Vårt primära fokus låg på att nå ut till södra Sverige med målet att öka varumärkesmedvetenheten samt att driva trafik till webbplatsen där turister kunde hitta mer information, boka boende och utforska staden.

Steg 1: Vi satte tillsammans upp en tydlig kampanjplan för samtliga kampanjer med Destination Halmstad, detta i kombination med en målgruppsanalys för att nå Halmstads primära målgrupper för varje kampanj. Ett essentiellt steg för att göra annonseringen på sociala medier så kostnadseffektiv som möjligt.

Steg 2: Annonsera ut kampanjer i bestämd ordning med uppföljning efter varje kampanjs slut, vilket gav oss god insikt i vad som lockar turismen, vilka plattformar som genererar bäst engagemang samt kampanjernas övergripande effekt i termer av trafik till webbplatsen. Denna datan kommer verka som ett effektivt beslutsunderlag till kommande år (sommaren 2020).

Tillsammans med Destination Halmstad satte vi nya rekord i antalet webbplatsbesökare på sidan med över 200 000 besökare. Läs med om Destination Halmstads framgångsrika digitala år här.